3-A
İÇERİK  
 

  Ekim Ayı Kitap Okuma Şampiyonları
  Çiçekler Sınıfı ÇİÇEKLENİYOR!
  Teşekkürler ECZACIBAŞI
  TAŞ' tan SANAT yaptık :)
  3. SINIF DÖKÜMAN (İNDİR)
  VİDEO KLİPLERİM
  FOTO ALBÜM
  2. SINIFTAN HATIRALAR
  1. SINIFTAN HÂTIRÂLAR
  EĞLENCE :)
  Ziyaretci defteri
  Öğretmeninizin Öğretmeni
  Öğretmeniniz Öğrenciyken
  EKSTRALARR
 
  DOWNLOAD (indir)
  => MATEMATİK DÖKÜMANLARI (indir)
  => TÜRKÇE DERSİ DÖKÜMANLARI (indir)
  => Genel Dökümanlar (indir)
  => Sosyal Kulüpler (indir)
  => HAYAT BİLGİSİ DÖKÜMANLARI (indir)
  => SUNULAR (indir)
  => DERS SUNULARI
  => ÇEŞİTLİ BELGE VE DÖKÜMANLAR
  => Proje ve Performans Ödevleri
 
  FOTO GALERi
  İsmetpaşa'dan KAR manzaraları
  Okul Çağında Beslenmenin Önemi
 
  EKSTRALAR
  ÇOCUK ŞARKILARI (indir)
  Anne Babalar İçin Eğitim Videoları
  Performans - Proje Ödevleri
  BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
  Yeni Arkadaşlarımız
 
ÇEŞİTLİ BELGE VE DÖKÜMANLAR
                  ÖĞRETMENLER İÇİN GEREKLİ 
               ÇEŞİTLİ BELGE VE DÖKÜMANLAR
ÇEŞİTLİ SERTİFAKALAR VE DİPLOMALAR
1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf Üstün Başarı belgesi
Sorumluluk Belgesi
Kitap Kurdu Belgesi - Kitap Okuma Birincisi - Kitap Okuma Şampiyonu
ONUR BELGESİ
ALTIN ÇOCUK BELGESİ
MOTİVE EDİCİ BELGELER
EN ÇALIŞKAN ÖĞRENCİ BELGESİ
EN UYSAL ÖĞRENCİ
DAVRANIŞ KARTLARI












Adli Kadro Çizelgesi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Ek-2 Belgesi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Not Durum Belgesi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sınavına Giriş Belgesi
Anadolu Öğretmen Lisesi Ek-1 Belgesi
Arşiv Kayıt Defteri
Arşiv Süreleri Cetveli
Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları Yıllık Mücadele  Planı
Askerlik Belgesi Ek-A
Aile Yardım Bildirimi
Asker Öğretmen Bildirim Formu
4.Sınıf Temel Dersler Performans Ödevi Örnekleri
Aday Öğretmen Dosyası
Aday Öğretmen Belgeleri
Aylara Bakılmaksızın yapılacak İşler
Bilişim Formatör Öğretmeni Yılık Çalışma Programı
Bilişim Formatör Öğretmenliği Talep Formu (Ek-2)
Bilişim Formatörü Aylık Raporu
Bilgi Teknolojisi Sınıfını Kullananların Listesi (Mesai Saatleri Dışında)
Bilişim Teknolojisi Formatörü Aylık Çalışma Raporu
Bilgi Teknolojisi Sınıfı Haftalık Kullanım Programý
Bilgi Teknolojisi Sınıfını Kullananların Listesi (Mesai Saatleri İçinde)
Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni Eylül-Aralık 2007 Çalışma Planı
Bilgi Teknolojisi Sınıfı İzleme Formu
Bilgi Teknolojisi Sınıfı Oturma Planı
Projeksiyon Takip Defteri
Bilgisayar Sicil Kartı
BTS'yi Kullanan Öğretmen ve Sınıfları (mesai Saatleri içinde)
Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi
Başarı Değerlendirme Sınavı Katılım Cetveli
Başarı Değerlendirme Sınavı Sonuç Raporu
Başarısız Öğrenciler ile ilgili Tutanak ve Raporlar
Birinci Kademe Öğrencileri Görüşme Formu
Çocuk ve Gençleri risklerden Koruma yıllık Planı
Deprem ve Etkileri
Ders Araçları Kullanım Defteri
Ders Kesim Raporu
Ders Dağıtım Çizelgesi
Ders Kesim Raporu
Desimal Dosya Numaraları
Devam-Devamsızlık Defteri
Diploma Kayıt Örneği
Diploma Yazdırma şablonu
Diploma yazdırma şablonu1
Ders Dağıtım Çizelgesi
Emeklilik istek Dilekçesi
Ekders Ücret Onayı
Eğitim Yardımı Çizelgesi
Egzersiz Ders Defteri
Egzersiz Yoklama Çizelgesi
Geçici Aday Kayıt Defteri
Görev Yeri Belgesi
Gelen Evrak Kayıt Defteri
Günlük Emniyet Kontrol Çizelgesi
Günlük Yoklama Fişi
Gezi Plan Dosyası
Hizmetli Günlük Çalışma Planı
Haftalık Ders Programı
HEM Kurs Ücret Onayı
Hizmetli Memur Giyim ihalesi
HEM Kurs Ders Planı
HEM Kursiyer Listesi
Hasta Sevk Programı
Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu
Hizmet Belgesi
Hizmetli Giyecek Yardımı Piyasa Araştırma Tutanağı
İlköğretim Senebaşı Sonu Bilgi Formu
İkametgah İlmuhaberi
İzinler ile ilgili Bilgi Tablosu
İkaz Alarm Tatbikat Sonuç Raporu
Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu
Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyona Başvuru Belgesi Formu
Kamu Görevlilerinin Sendika Üyeliğinden Çekilme Formu
Okul Kantin-Yemekhane Denetimleri Ve Obezite İle Mücadele Dönem Faaliyet Raporu
Kamu Görevlileri Sendikaları Üyeliğinden Çekilme Dışındaki Diğer Nedenle Ayrılmalar ve İşyeri Değişikliği Bildirim Formu
Kalorifercinin Görevleri
Kalorifer Bakım Çizelgesi
KALORİFER KAZAN DAİRESİ VE KALORİFERCİ (Klasör İçinde Aşağıdaki Dosyalar Vardır)
Katı yakıtlı kazan işletme talimatı
Sıvı yakıtlı kazan işletme talimatı
Doğalgaz yakıtlı kazan işletme talimatı
Buhar kazanı kullanma kılavuzu
Kalorifer görevlisinin yapacağı işler
Kalorifer tesisatı periyodik bakım talimatnamesi
Kalorifer bacası temizlik raporu
Kalorifer yakma talimatı ve hava kirliliğini önleme talimatnamesi
Kalorifercinin görevleri
Kardeş Okul Yıllık Planı
Kurum Brifing Dosyası
Kitaplık Listesi
Kitap Okuma takip Çizelgesi
Kültür sanat Ekinlikleri Raporları
Müdür Yardımcısı Görevlendirme
Müdür Yardımcısı Yıllık Çalışma Programı
Müdür Yardımcısı Görevleri 2
Memurun Görevleri
Mal Bildirim Beyannamesi
MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ek-1 (Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi, Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi, Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi, Gezi Planı)

Ek-2 Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu

Ek-3 Başarı Sertifikası

Meslek Tanıtım Sunusu
Nöbetçi Öğrenci
Nöbetçi Öğretmen Görevleri
Norm kadro tespiti için Bilgi Tablosu
Okul Çok Amaçlı Salon Sözleşmesi
Okul Yıllık Çalışma Programı
Okul Kantini Denetim Formu
Onur Belgesi
Okul Kooperatifi Günlük Satış Çizelgesi
Okul Bilgi formu
Okul Aile Birliği Mal Alım Dosyası
Oda Demirbaş Listesi
OKS Tercih Formu
Okuyan Okullar Raporu
OKS Tercih Listesi
Okul şarkılarından Bir Demet
Öğrenci Belgesi
Öğrenci Burs Belgeleri
Öğretmen Sicil Raporu
Öğrenci Nakil Belgesi
Öğrenci Dav.Değ.Kur.Karar Defteri
Öğrenci Gelişim Dosyası
Öğrenim Belgesi
Öğretmen Nöbet Defteri
Öğretmenevi Üyelik Başvuru Formu
Öğretmenler Kurulu Gündemi (Senebaşı)
Öğretmenler Kurulu Gündemi (II.Dönembaşı)
Öğretmenler Kurulu gündemi (sene sonu)
Öğretmen/Personel İzin Formu
Öğrenciye il Dışı Veli İzin Formu
Öğrenci Davranışları Bilgi Toplama Formu
Öğrenci Etkinlik Değerlendirme Formları
Öğrenci Davranış Karnesi
Öğrenci Kurulu Yıllık Çalışma Planı
Personel Nakil Defteri
Personel Sicil Defteri
Proje Dağıtım Çizelgesi
Proje Değerlendirme Formu
Proje Takip Formu
Personel Sicil Defteri
Personel Kimlik Kartı Talep Formu
Personel İhtiyaç Tespit Çizelgesi
Psiko-sosyal müdahale Hizmetleri Yılsonu Raporu
Proje Başvuru Formu
Proje İzleme Değerlendirme Formu
Rroje Sonuç Raporu
Polis Koleji Ek-1
Polis Koleji Ek-2
Rehberlik PDH Toplantı Gündemleri
Sınıf Geçme Defteri
Sınıf Oturma Planı
Sınıf Seviyesine Göre Yetersizliği Görülen Öğrenciler Raporu
Sporcu Öğrenci Sağlık Raporu
Sene Sonu Seminer Programı
Sicil Raporu Programı
Sicil Raporu (Boş)
Sicil Raporu Teslim Tutanağı
SİVİL SAVUNMA VE TOPYEKUN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ (Klasör İçinde Aşağıdaki dosyalar vardır)
Sivil savunma planı
24 saat çalışma planı
Sivil savunma kurulları
Okul binası tahliye planı
Topyekün savunma sivil hizmetleri denetleme formu
Topyekün savunma sivil hizmetleri denetleme sonuç raporu
Koruyucu güvenlik kontrol formu
Sivil Savunma-İkaz Alarmda Personel Tahliye Tatbikatı Sonuç Raporu
Deprem-Yangın  Personel Tahliye Tatbikatı
Günlük Emniyet Kontrol Çizelgesi
Elektrik Tesisatı Kontrol raporu
Şartlı Nakit Transferi Formu
Şartlı Nakit transferi Eğitim Başvuru Formu
Şartlı Nakit transferi Sağlık Başvuru Formu
Şube Öğretmenler Gündemi (senesonu)
ŞÖKK Sonuç Formu
Temizlik Planı
Terfi Kararnamesi
Tebliğ Tebellüğ Belgesi
Tedavi Beyannamesi
Trafik 5.Sınıf 1.Yazılı Soruları
Trafik 5.Sınıf Performans Ödevi Örneği
Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Formu
Veli Toplantı Gündemi (Senebaşı)
Veli Toplantısında Veli Bilgilendirme Sunusu
Yöneltme Değerlendirme Raporu
Yöneltme Öneri Formu
Yurtdışı İzin istek Formu
Yönetici istek Formu
llık İzin Sıra Çizelgesi
Yurtdışı Başvuru Belgeleri
Yazılı Şikayet Başvuru Dilekçesi
Yeni İzin Kağıdı Formu
Zümre Toplantı Gündemleri
Ziyaretçi defteri
TKY BELGELERİ
Stratejik Plan
Çalışanların Memnuniyeti Anketi ve Degerlendirme Formu
Öğrenci Memnuniyeti Anketi ve Değerlenlendirme Formu
Veli Memnuniyeti Anketi ve Değerlendirme Formu
Çalışma Gruplarının Belirlenmesi Tablosu (Genel Değerlendirme)
Çalışma Grubu Yıllık Gelişim Planı-1
Çalışma Grubu Yıllık Gelişim Planı-2
Çalışma Grubu Yıllık Gelişim Planı-3
TKY Uygulama Planı
TKY Çalışma Programı
TKY Çalışma Grupları
OGYE Yıllık Çalışma Planı
TKY Takvimi
TKY İyileştirme Plan Örneği
TKY Swotan Analizi
TKY İzleme ve Değerlendirme Formu (Ek-1)
TKY Çalışma Grubu Son Değerlendirme Formu
TKY Yönetici, Öğretmen, Veli, Öğrenci Görüşme Formu
TKY Yıllık Okul gelişim Planı
TKY İhtiyaç Analiz Değerlendirme Formu

REHBERLİK BELGELERİ

Aile Envanteri
Arkadaşlık Testi
Başarısızlık Nedenleri Anketi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Devamsızlık Nedenleri Anketi
Eleştiri Anketi
Gözlem testi
Güçlü Yönleri Bulmaya Yönelik Anket
Kimdir Bu Anketi
Kime Göre Ben Neyim Anketi
Öğrenci Gözlem Formu
Otobiyografi
Problem Tarama Testi
Rehberlik ve Psikolojik DH Yıl Sonu Raporu
Öğrenci tanıma Kartı
Öğrenci Gözlem Defteri
Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
4.5.Sınıf Özel Eğitim Görüşme Soruları
Öğrenciyi Rehberliğe Sevk Formu
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Sene Başı Toplantı Gündemi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Sene Başı Toplantı Tutanakları
Aile Görüşme Formu
Danışma Değerlendirme Formu
Öğrenci Görüşme Formu
Psikolojik Destek için Gönderme Öncesi Bilgi Formu
Veli Bilgi Formu
Danışan Öğrenci/Veli Formu
Kaynaştırma Eğitimine Tabi Öğrenci Bilgi Formu
Okul Vaka Analiz Formu
Rehberli ve Araş.merkezine Öğrenci Gönderme Formu
Veli-Okul Değerlendirme Formu
Snellen Göz Testi (Açıklama, Uygulama, Form-1, Form-2, Form-2/B, Form-3)
2007-2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri YILLIK ÇERÇEVE PLANI
REHBERLIK İÇİN OKUL BİLGİ FORMU
2007-2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 1.SINIF YILLIK PLANI
2007-2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 2.SINIF YILLIK PLANI
2007-2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 3.SINIF YILLIK PLANI
2007-2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 4.SINIF YILLIK PLANI
2007-2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 5.SINIF YILLIK PLANI
2007-2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 6.SINIF YILLIK PLANI
2007-2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 7.SINIF YILLIK PLANI
2007-2008 Öğretim Yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 8.SINIF YILLIK PLANI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI REHBERLİK ÇERÇEVE PROGRAMI
DİĞER OKULLAR (Rehberlik Planları Ortak Uygulama Açıklamaları, Ana Okulları, Anasınıfı, İş Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim, İş Okulu, Halk Eğitim Merkezi, OÇEM, Özel Eğitim İlköğretim Okulu)

SOSYAL ETKİNLİKLER "KULÜPLER"

Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü İç Yönetmeliği
Demokrasi-Yurttaşlık ve İnsan Hakları Kulübü
Meslek Tanıtım Kulübü
Okul Meclisi Evrakları
Sağlık Temizlik Kulübü
Satranç Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü
Sosyal Dayanışma ve Kızılay Kulübü
Spor Kulübü
Yayın ve İletişim Kulübü
Sosyal Kulüpler (Ekler).

DERNEK  BELGELERİ

2908 Sayılı Dernekler Yasasının 45.maddesi gereğince İlçe Emniyet Müdürlüğüne verilecek Dernek Faaliyetleri Genel Beyan Formu
Dernek Tüzüğü
Dernek Hazirun Cetveli
Dernek Üye Listesi
Yönetim ve Den.K.Rap.


* öğrenci kayıtlarını tutar...

* sevk yazar...

* sevk evrakına sayı verir...

* kayıt defteri tutar...

Program rar formatında olup, programı indirmek için tıklayın.

ŞİMDİYE KADAR 107534 ziyaretçiBURDAYDI !
Çiçeklerim bir başka açar...  
 
Şuan sitede olanların sayısı web tracker Sitemizi Sık Kullanılanlara Ekleyin

 FAYDALI LİNKLER

 

 TC KİMLİK NO

 ÜNİVERSİTELER

 TRAFİK SORGU

 VERGİ KİMLİK

 HAVA DURUMU

 118 REHBER

 ÖSYM SONUÇLARI

 BAĞKUR SORGU

 SSK HİZMETİ

 

 GOOGLE ARAMA

htmlkodlar.net

 
Reklam  
   
 
 

dk. sn.
misafirim oldunuz ...

online <
 
DUYURU KÖŞESİ  
 
Ziyaretçi defterimize yazacaklarınız, sizden bir anı olarak saklancaktır..:




Sayın veliler; :
Bundan böyle sitemizin ziyaretçi defterinden bana ulaşabilir. Öğrenciniz hakkında görüş bildirebilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz.





Çiçeklerim kasım ayında okumaya geçmesine rağmen sınıf kitaplığımızda yeterli kaynağımız bulunmamaktadır. Bu konuda bizimle irtibata geçmek isteyen ziyaretçilerimize şimdiden teşekkür ederim.




Sayın veliler; :
Proje ödevlerimiz Mayıs ayının ilk haftasında teslim edilecektir. Ara değerlendirme için Nisan ayında ödevinizi öğretmeninize kontrol ettiriniz.








OKUMA BAYRAMI:
Okuma Bayramı heyecanımız başladı. Mayıs ayının ilk haftasında yapılacak olan bayramımız için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor.




 
EKSTRALAR  
 

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=